รีวิวยุบโหนก ทุบโหนก หรือลดโหนกแก้ม ด้วยภาพสวยๆจากลูกค้า

รีวิวยุบโหนก ทุบโหนก หรือลดโหนกแก้ม ด้วยภาพสวยๆจากลูกค้า ซึ่งดำเนินการผ่าตัดโดยศัลยแพทย์ตกแต่ง นายแพทย์ทนงศักดิ์ ปัญญาวิรุฬห์โรจน์ ดูแลเรื่องการระงับความรู้สึกขณะผ่าตัดโดยวิสัญญีแพทย์ อาจารย์นายแพทย์ วที นาคะเกศ ยุบโหนก-หน้าสวย ซึ่งทำในโรงพยาบาลเอเซียซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานสากลและมาตรฐานระดับโลกJCI …

1 2