แค่ปรับเนินชิด เสริมนิด ชีวิตก็เป็นดาว สวยยยยย จนไฟต้องส่อง !